Bălți
Schimbați orașul
  • mun. Chișinău
  • mun. Bălți
Apel gratuit
RU
RU
Apel gratuit
Bălți
Schimbați orașul
  • mun. Chișinău
  • mun. Bălți
Bălți
Schimbați orașul
  • mun. Chișinău
  • mun. Bălți
Apel gratuit
RU

O.C.N. «FinanceCasa» S.R.L. (în continuare: Societate), codul fiscal: 1018600039237, cu sediul pe adresa: mun. Chișinău, bd. Traian, 22, of. 41, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară și a Legii Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Vă informează că datele Dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul determinării creditului de consum pe care intenționați să îl primiți de la O.C.N. «FinanceCasa» S.R.L., inclusiv și în scopul de a Vă apela pentru a concretiza informația necesară și de a Vă informa despre decizia luată.

Vă atenționăm, că datele nominalizate vor fi prelucrate și stocate de către Societate doar pînă la atingerea scopului sus-indicat, iar necompletarea datelor din cîmpurile obligatorii a formularului dat duce la imposibilitatea apelării Dvs. și analizării solicitării expediate.

Vă informăm, că Dvs. ca subiect de date cu caracter personal dispuneți de drepturile prevăzute în art. 12-18 Legii Nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În caz de necesitate, sunteți în drept de a Vă adresa către O.C.N. «FinanceCasa» S.R.L., prin expedierea unei cereri scrise sau scrisori pe adresa: O.C.N. «FinanceCasa» S.R.L., MD-2060, mun. Chișinău, bd. Traian, 22, of. 41.

OK